Elmedina Ferhatović, Merima Smajlović, Amra Kalender and Lejla Porobić