Project team

SCCA BOARD

  • Jakob Finci (Sarajevo, BiH)
  • Marina Gržinić (Ljubljana, Slovenia)
  • Želimir Koščević (Zagreb, Croatia)
  • Shkelzen Maliqi (Prishtina, Kosovo)
  • Borka Pavićević (Belgrade, Serbia and Montenegro)

TEAM