Digital video – Zlatan Filipović

Multimedia lab SCCA/pro.ba (Sarajevo)
December 02-04, 2002

 

“Digital video” – workshop

Workshop leaders: Zlatan Filipović, Redžinald Šimek and Timur Makarević
Participants:  Lana Hunjić,  Samina Zajko, Bojan Mustur, Timur Haričić,  and Renata Papišta from Sarajevo; Miroslav Drljača, Ranka Čulić, Dragana Stanisavljević, Sanda Durić,  and Ljubica Janjetović from Banja Luka